Algemene voorwaarden Blijmond

Bij deelname aan de lessen gaat u akkoord met onderstaande condities.
Blijmond is niet aansprakelijk voor enig letstel opgelopen tijdens de lessen of tijdens het verblijf in het gebouw.

Dit geldt ook voor materiële schade, het zoekraken van kleding etc.

Blijmond is gedurende de schoolvakanties gesloten. Tevens wordt er op alle erkende feestdagen geen les gegeven.

Het inhalen van gemiste musicallessen is om technische redenen niet mogelijk. Het zijn repetities en voorbij is voorbij.

Het inhalen van danslessen is na tijdige afzegging wel mogelijk in overleg met de docente.

Indien de lerares door omstandigheden, als bv. ziekte, niet in staat is de les te geven zal een vervanger de les overnemen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunnen de lessen op een later tijdstip worden ingehaald.

Men schrijft zich bij musical in per cursus voor een heel seizoen. Aan het einde van het seizoen kan opgegeven worden of men door wil gaan of op wil zeggen. Start men later in het seizoen met een cursus, dan schrijft men zich in vanaf dat moment tot het einde van het seizoen. Het lesgeld zal dan aangepast worden. Bij latere inschrijving is een rol in de musicaluitvoering niet altijd gegarandeerd. Uiteraard doen wij wel ons best een rol te maken.

Het lesgeld kan in één keer of in twee gelijke termijnen worden voldaan. Bij betaling in één keer dient het lesgeld uiterlijk 25 september bij ons binnen te zijn. Indien het lesgeld in twee termijnen word voldaan dient de eerste termijn uiterlijk 25 september bij ons binnen te zijn en de tweede termijn moet uiterlijk op 29 januari zijn voldaan.

De betalingsverplichting geldt voor het gehele seizoen, ook indien er in twee termijnen wordt betaald.

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
• Het niet volgen van lessen betekent niet dat u van uw betalingsverplichtingen ontheven bent.
• Bij niet tijdig betalen wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk aan het einde van het seizoen te worden gedaan (uiterlijk 1 juli ).

Blijmond is gerechtigd deze voorwaarden zonder notificatie aan te passen.